P. František Adamec

Foto P. František Adamec

P. František Adamec se narodil 28. února 1922 v Dědicích u Vyškova. Zemřel dne 15. listopadu 2011 v Kroměříži ve věku nedožitých 90 let.
– katolický duchovní, katecheta a politický vězeň komunistického režimu.

V letech 1933-1941 vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a poté v letech 1941-1945 cyrilometodějské bohoslovecké učiliště. Cyrilometodějskou teologickou fakultu absolvoval v letech 1945–1946 v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1946 olomouckým světícím biskupem Stanislavem Zelou a následně byl ustanoven kaplanem v Drahotuších v okrese Přerov, kde působil jeden rok.
Od září 1947 působil jako studijní prefekt na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, kde učil latinu, ruštinu, češtinu a na státním gymnáziu i náboženství.

Dne 19. února 1949 byl zatčen pro údajný špatný vliv na mládež a 29. června odsouzen na 4 roky a 10 měsíců, po odvolání mu byl 18. října téhož roku trest „za drzost“ zpřísněn na deset let. V letech 1949–1956 byl vězněn, prošel tábory při uranových dolech na Jáchymovsku (doly Barbora a Svatopluk) a několika dalšími pracovními tresty, dále věznicí Bory, Valdicemi a Ruzyní.

V roce 1956 byl podmínečně propuštěn na zkušební dobu osmi let a začal pracovat v cihelně v Dědicích u Vyškova. Po získání státního souhlasu v roce 1957 působil postupně v Ivanovicích na Hané, Chvalkovicích na Hané, Uherském Hradišti, Starém Městě u Uherského Hradiště a v letech 1975 až 2009 působil ve Vacenovicích. V červenci 2009 byl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu přeložen z Vacenovic do Kroměříže, kde působil u Milosrdných sester sv. Vincence de Paul (vincentek).

V roce 1980 byl jmenován arcibiskupským radou arcidiecéze Olomouc, 1994 čestným občanem Jeruzaléma a čestným členem řádu Panny Marie Jeruzalémské-Německých rytířů.

Dne 14. dubna 2000 byl jmenován čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly u svatého Mořice v Kroměříži.

Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů.

Vlček, Vojtěch. Držel jsem v rukou zakrvácené oděvy mučedníků
Katolický týdeník, Vydání: 33, 8. 8. 2005.


Index