Akát

Strom Akát Strom Akát

Hned u hlavní brány bývalého hřbitova, dnes upraveném jako městský park, roste mohutný akát, který je chráněnou památkou. Stáří akátu se odhaduje na více jak 300 let a je to nejstarší akát v širokém okolí, snad nejstarší na Moravě. Pravděpodobně pochází z doby kolem roku 1662, kdy byl založen tzv. nový hřbitov Za branou.

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia, syn. Robinia acacia), strom z čeledi bobovitých pochází ze Severní Ameriky a do Evropy se dostal již v roce 1601. Dává jeden z nejlepších (ne-li vůbec nejlepší) a nejléčivějších medů. Čerstvá kůra i větévky jsou léčivé (žaludeční překyselení, neuralgie líce).
Protože kořeny akátu vylučují do půdy toxické látky (tzv. alelopatie), nevydrží v jeho sousedství žádné jiné přirozeně u nás rostoucí rostliny.
Trnovník akát patří mezi relativně krátkověké stromy, dožívá se jen zřídka kdy přes 200 let.