Vojtěch Baláš

Vojtěch Baláš Narodil se 17. března 1951 ve Chvalkovicích na Hané, zemřel 31. října 2010 ve Chvalkovicích na Hané.

Po absolvování základní devítileté školy a Střední všeobecné vzdělávací školy, zakončené maturitní zkouškou, působil v různých funkcích státní správy a samosprávy.

Působil v mnoha organizacích: Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení ve Chvalkovicích na Hané, Klub českých turistů ve Chvalkovicích na Hané. Jeho velkou láskou byl však fotbal.
Hráčskou kariéru prožil v barvách svého mateřského klubu Sokola Chvalkovice na Hané. Velice brzy pokračoval ve šlépějích svého tatínka. Začal funkcionařit v mateřském oddíle, poté v okresním měřítku a nakonec i krajském.
V okresních funkcích započal svoji dlouholetou kariéru jako sekretář OFS Vyškov a od roku 1983 nepřetržitě jako předseda OFS Vyškov, na krajské úrovni působil v letech 2001 až 2009 jako člen ORK JmKFS (Odvolací a revizní komise Jihomoravský krajský fotbalový svaz). Od roku 2001 vykonával taktéž funkci místopředsedy VV OS ČSTV Vyškov.
Mimo tyto dlouhodobé funkce však vykonával také nespočet aktivit jednorázových, jako např. činnost v různých komisích – volební, návrhová, mandátová, řídící komise různých schůzí, valných hromad atd. a to na všech úrovních i celostátních.

V červnu 2006 mu byla udělena plaketa Dr. Václava Jíry, která je Českomoravským fotbalovým svazem každoročně udělována osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj českého fotbalu.

Vojtěch Baláš se už od mládí aktivně podílel na rozvoji města. Poprvé se stal poslancem v roce 1975. V roce 1986 se stal místopředsedou Městského národního výboru v Ivanovicích na Hané. Po roce 1989 se krátce odmlčel. Od roku 1998 se stal členem rady města Ivanovice na Hané a v roce 2002 byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen místostarostou města, kterou vykonával až do svého náhlého skonu v roce 2010.
Jak byl mezi občany oblíbený ukázaly komunální volby 15. a 16. října 2010, které s největším počtem hlasů vyhrál. O jeho dalším působení ve vedení města nebylo pochyb, ale osud však rozhodl jinak.

Když 24. března 2004 vznikl dobrovolný svazek obcí "Mikroregion Ivanovická brána", byl Vojtěch Baláš zvolen předsedou správní rady. Tuto pozici začátkem roku 2007 obhájil. Také zde nemalou měrou přispěl k zviditelnění obcí.

Dne 31. října 2010 byli občané otřeseni smutnou zprávou, že náhle zemřel místostarosta města pan Vojtěch Baláš ve věku 59 let.

Zdroj: Zpravodaj města Ivanovice na Hané - č. 4 / 2010
internet


index