Bioveta

Bioveta

Před první světovou válkou nebyl na území naší republiky žádný ústav pro rozpoznávání zvířecích nákaz (diagnostický), ani ústav pro výrobu očkovacích látek (seroterapeutický). Proto hned v listopadu 1918 byl zřízen v Praze Státní ústav pro rozpoznávání zvířecích nákaz a výrobu očkovacích látek. Ústav sestával ze dvou pracovišť. Výroba očkovacích látek byla v Hranicích na Moravě a diagnostická část v Praze na Královských Vinohradech.

V červenci 1920 došlo k přestěhování a společnému umístění obou složek ústavu v Praze. Protože prostředí na Hradčanech nevyhovovalo rozsahu a rozvoji ústavu ani ochraně životního prostředí, bylo bylo rozhodnuto, že se ústav přestěhuje do Ivanovic na Hané. Ministerstvo zemědělství výnosem čís. 26222 z 6. dubna 1922 oznámilo, že Státní diagnostický a seroterapeutický vetrinární ústav se přestěhoval z Prahy do Ivanovic na Hané a proto zásilky zvířecích orgánů k diagnostickému vyšetření je nutno počínaje 15. dubnem 1922 zasílati tamtéž.

V roce 1951 byl dosavadní název "Státní diagnostický a serotherapeutický veterinární ústav" změněn na Bioveta Ivanovice na Hané. Současně vzniklo i logo podniku - název bioveta nad položenou ampulí v modrém poli. V roce 1995 byl státní podnik Bioveta zprivatizován formou veřejné soutěže. Poslední organizační změna nastala 1. 7. 1996, kdy se Bioveta přeměnila na akciovou společnost.

Akciová společnost Bioveta vyrábí v současné době (r. 2022) asi 200 druhů výrobků veterinárních i humánních. Přípravky jsou určené pro diagnostiku, prevenci a léčbu onemocnění různých kategorií hospodářských a domácích zvířat. Řada výrobků je registrovaná i v zahraničí. Veterinární přípravky jsou prodávány nejen na českém trhu, ale jsou exportovány do více jak 90 zemí Evropy, Asie, Afriky, Ameriky i Austrálie. Význam Biovety nespočívá jen v péči o zdraví zvířat. Veterinární medicína je nepostradatelnou složkou veřejného zdravotnictví, protože některé zvířecí nákazy jsou sdílné i na člověka. Sněť slezinná, vozhřivka, vzteklina, tuberkuloza jsou jedny z nejvážnějších.


Index