Mgr. Jaroslav Číhal

Foto Jaroslav Číhal

Mgr. Jaroslav Číhal se narodil 10. ledna 1949 v Prostějově, zemřel 17. června 2015 v Bruntále.
– sbormistr, hudební skladatel, pedagog

Celé své dětství a mládí prožil v Ivanovicích na Hané. Později, kdy působil v Bruntále jako učitel, přijížděl do Ivanovic na Hané i se svým dětským pěveckým sborem Rosnička Bruntál. Jako dirigent mistrně předváděl skladby významných autorů, mezi jinými také skladby slavného ivanovického rodáka B. A. Wiedermanna a Jindřicha Pěnčíka.
Dirigování studoval u Jana Kostečky na pedagogické fakultě UJEP (dnes MU) v Brně, od roku 1974 provozoval sbormistrovskou praxi. Řídil dětské sbory ZDŠ v Bohdalicích (1974-76), Podomí (1976-79), Drnovicích (1979-81), vedl také sbory v Krásensku (1978-83) a Vyškově (1985-87). V letech 1967-76 byl členem brněnského pěveckého sdružení Foerster.

Mgr. Jaroslav Číhal založil v roce 1990 dětský pěvecký sbor Rosnička Bruntál. Když byla ve dvacátém roce svého založení Rosnička zničena, pokračoval v činnosti sbor Puellae Cantantes, který vznikl již roku 2008 ze zpěvaček studujících na osmiletém gymnáziu. Jako sbormistr bruntálských sborů Rosnička a Puellae Cantantes dosáhl se sbory na řadu ocenění.

V roce 1995 obdržel sbor Rosnička prestižní cenu Petra Ebena. V roce 2009 obdržel od Unie českých pěveckých sborů a Sdružení sborových dirigentů AHUV Cenu Bedřicha Smetany za celoživotní sborovou činnost. V roce 2010 mu byla udělena, jako prvnímu, Cena Jaroslava Herdena. Prestižní cenu i s medailí 2. stupně sbormistrovi udělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Toto ocenění uděluje od roku 2010 Společnost pro hudební výchovu České republiky pod záštitou MŠMT ČR pedagogům a osobnostem umělecké sféry za dlouhodobou úspěšnou pedagogickou a uměleckou činnost v oblasti regionálního školství, za propagování a přínos předmětu hudební výchovy po stránce odborné i společenské.
Za vynikající pedagogickou práci byl v roce 2011 oceněn ministrem kultury medailí 2. stupně.

Jaroslav Číhal za svůj nezištný, lidský i profesionální přínos získal titul Osobnost roku města Bruntál 2011. U příležitosti oslav 800. výročí založení Bruntálu získal opět ocenění Osobnost roku města Bruntál 2013.

V červnu 2015 přišla do Ivanovic na Hané smutná zpráva, že ve středu 17. června 2015 zemřel náhle ve věku 66 let Mgr. Jaroslav Číhal, pedagog, sbormistr, skladatel a muzikant.

Zdroj: Zpravodaj města Ivanovice na Hané 2011, č. 2, s. 13-14.
Zvolský, Slavoj: Vzpomínka na významné ivanovické rodáky.
Zpravodaj města Ivanovice na Hané, 2015, č. 3, s. 15.

Foto: Janeček, Karel https://bruntalsky.denik.cz
BRUNTÁLSKÝ A KRNOVSKÝ DENÍK   2. 3. 2013.
BRUNTÁLSKÝ A KRNOVSKÝ DENÍK 16. 1. 2014.


Index