Dubany

Obec Dubany se nachází v okrese Prostějov v Olomouckém kraji asi 1,5 km severně od obce Vrbátky. Rozkládá se na levém břehu říčky Blaty a první zmínka o Dubanech pochází z roku 1200. Prehistorické nálezy ale dokazují, že osídlení zde bylo už za doby kamenné. Název Dubané byl údajně používán pro obyvatele dubových lesů.

Majitelem velké části obce byl ženský klášter svaté Kláry, (Chudé sestry svaté Kláry, zkráceně klarisky), se sídlem v Olomouci. Po jeho zrušení Josefem II. (tzv. josefínské reformy), připadl majetek náboženskému fondu, který se ho rozhodl rozparcelovat a nabídnout osadníkům. Tuto událost z roku 1786 dodnes připomíná název nově vzniklé osady Margelíkov, pojmenované podle zeměměřiče (Margelick), který statek rozparceloval.
Pro oživení – Josef II. roku 1781 zrušil všechny kláštery, které se nezabývaly vzděláváním, vědeckou činností, zdravotnictvím nebo charitou. Jejich majetek byl vyvlastněn a ze jmění těchto zrušených klášterů zřídil zemské náboženské fondy, později sloučené do Náboženské matice.

Od roku 1961 jsou Dubany součástí Vrbátek. Částí Vrbátek je také obec Štětovice.

Nejvýznamnější památkou Duban je kostel Narození Panny Marie. Kostel byl postaven před rokem 1368. Ve druhé polovině 18. století byl poničen požárem a vojsky. Proto se v dubnu roku 1805 začalo s bouráním a stavbou, která ale byla přerušena napoleonskou válkou. Teprve po válce v roce 1807 byla stavba kostela dokončena. Věž zůstala původní a o stáří svědčí dvě gotická okna v přízemí.

Nejstarším objektem Duban je farní budova naproti kostela. Budova fary je připomínána již roku 1369. Základní kámen k současné faře byl položen 17. 6. 1760. V letech 1889–1907 zde působil katolický kněz a spisovatel František Zgoda, který psal pod pseudonymem Karel Křen. František Zgoda – K. Křen zemřel ve věku 45 let a je pochován na hřbitově v Dubanech.

Na historicé fotografie Duban se můžete podívat zde: Historické fotografie Duban.


Index