František Hladký

František Hladký František Hladký, řídící učitel v.v., se narodil 2. srpna 1867 ve Švábenicích jako syn čtvrtláníka Františka Hladkého a manželky Marie, rozené Vojáčkové. Zemřel 16. října 1933 v Ivanovicích na Hané. Učitel, kronikář, autor publikace "Paměti města Ivanovic na Hané".

Působil jako učitel ve Chvalkovicích. Při odchodu do výslužby obdržel pochvalné uznání od Zemské školní rady. Obec Chvalkovice ho jmenovala čestným občanem. Od roku 1883 do roku 1887 učil v Rychtářově. Jako včelař působil také ve Včelařském spolku.

Byl prvním kronikářem města až do ledna 1933. Čestné občanství města Ivanovic na Hané "in memorial" mu bylo uděleno 12. května 1993 jako uznání jeho zásluh o vzorné vedení kroniky města a za zpracování historie obce v knize "Paměti města Ivanovic na Hané", která vyšla v roce 1929.

Knihu si můžete přečíst i v digitální podobě.

Zdroj: Emil Palásek. Ivanovice na Hané. Z historie k současnosti.
Ivanovice na Hané 1998, s. 257-258


index