doc. JUDr. Dobromil Ječný, CSc.

Dobromil Jecny Narodil se v Ivanovicích na Hané 10. února 1917. Zemřel 18. května 2009 v Praze. Otce ani rodnou obec mnoho nepoznal, protože otec po návratu z války, z ruské fronty, v roce 1923 v Mladé Boleslavi zemřel.

Rodina se vrátila na Moravu, do Kyjova. Zde D. Ječný absolvoval základní vzdělání a potom pokračoval ve studiích na tehdejší reálce v Hodoníně a později na reformním reálném gymnáziu v Brně. Pak studoval práva na právnické fakultě tehdejší Masarykovy univerzity v Brně. Ukončit studia a získat titul JUDr. mohl teprve po skončení války v roce 1945.

Po válce začíná pro Dalibora Ječného perspektivní a zajímavá životní dráha v zahraničních stycích a diplomatických službách. Především znalost světových jazyků a pracovní zápal byly hlavní devizy pro úspěšný start dvacetiosmiletého právníka. Od roku 1950 působil v diplomatických službách. Nejprve jako zástupce velvyslance v hodnosti velvyslaneckého rady a dočasně také jako charge d'affaires v Moskvě. V letech 1954–1960 byl vedoucím diplomatického protokolu MZV a během této doby přednášel základy diplomacie a některé aspekty mezinárodního práva. V roce 1960 byl jmenován velvyslancem v Japonsku, kde působil čtyři roky. Po návratu v roce 1964 byl jmenován znovu jako vedoucí diplomatického protokolu a současně začal na Univerzitě 17. listopadu vyučovat mezinárodní vztahy pro zahraniční studenty. Učil i na Fakultě novinářství a osvěty UK, VŠE, VŠZ Praha a v Č. Budějovicích. Uveřejnil několik příruček, např.: Vývoj a role diplomatického práva při transformaci klasické diplomacie (1968), Introduction into diplomatic Practice (1968).

Dalibor Ječný má na svém kontě několik knih:

Veřejnost ho poznala také jako spolutvůrce kdysi oblíbeného televizního seriálu Tajemství výchovy (1969), který natočil režisér a herec Karel Pech.

Dalibor Ječný obdržel několik čs. vyznamenání.


Index