Výroba perleťových knoflíků

Počátky perleťářství sahají až do pravěku. V Evropě můžeme sledovat počátky výroby knoflíků z perleti ve viktoriánské Anglii. Poté následoval rozvoj výroby ve Vídni za dob Marie Terezie.
Koncem 19. století se v Ivanovicích jako první na Vyškovském okrese a možná i na Moravě rozšířila výroba perleťových knoflíků. Do Ivanovic ji donesli mistři perleťáři Kyselák, Trpík, Čepička, Málek a další z Vídně, kde v tomto oboru pracovali. Lastury, lidově řečeno "permutr" (z německého Perlmutter), materiál na výrobu, nakupovali nejdříve z Vídně a pak také z Prahy nebo přímo z Hamburku.

Knoflikářskou firmu většího rozsahu založil Jan Kyselák (1875 - 1957) v roce 1927. Viz foto ze stavby firmy. Měla asi 30 zaměstnanců.
Fotografie zakladatele perleťářské firmy Jana Kyseláka se syny a zaměstnanci je zde. Fotografii poskytl p. Jan Kyselák, vnuk zakladatele firmy, který si pamatuje většinu jmen na fotografii.

Knoflíky se vyřezávaly kulatou pilkou, tzv. "půrou", která se musela stále chladit, aby se nespálila. Perleť je velmi tvrdá a proto na otáčející se pilku odkapávala voda z malé nádržky. Nařezané špalíky se pak štípaly ocelovým nožíkem na menší plátky, což umožňovalo vrstevnaté složení perletě. Pak následovalo "šropování" - srovnání knoflíků nestejné síly. Oštopované knoflíky se pak "fasonovaly" - dříve ručně - vybroušeným trojhranným pilníkem, tzv. "štóglem". Knoflík byl přitom sevřený v dřevěném otáčejícím se "futře". To se nazývalo "trádování". Později, kolem roku 1910, se fasonovalo už na vytáčecích strojích. Pak následovalo dírkování knoflíků, což se dělo zpočátku také ručně tzv. "fírkem". Dále se knoflíky leštily "opalováním". Vařily se ve vodě s roztokem kyseliny solné. Pak se studenou vodou přecedily přes síto a nasypaly do pytle s pilinami, do tzv. "šajrsaku", kde se třením osušily. Po osití z pilin se našívaly na papírové karty a mohly se expedovat. Zboží se dodávalo většinou do Vídně, Německa, ale také do Anglie a Ameriky.

Po Ivanovicích se pak perleťářství začalo šířit směrem na Drahanskou vrchovinu do Ježkovic, Pístovic, Krásenska, Lipovce, Senetářova, Ostrova, Jedovnic atd. až k Žirovnici.

Mistři svého oboru nevyráběli pouze knoflíky. Svoji dovednost uplatnili i ve výrobě drobných uměleckých předmětů. Byly to například manžetové knoflíčky, spony, brože, ozdobné jehlice, ale také perletí vykládané kazety, pažby loveckých zbraní a mnohé další.

Počátkem 50. let, kdy byly všechny živnosti likvidovány, končí i toto nejpočetněji zastoupené ivanovické řemeslo. Výroba přešla do národního podniku KOH-I-NOOR ve Vyškově. Později byla soustředěna do Žirovnice, kde se ještě v malé míře perleť zpracovává.


Index