P. David Kubíček

P. David Kubíček se narodil 30. prosince 1847 v obci Senička v okrese Olomouc. Zemřel 11. července 1921 v Kroměříži. Dne 13. července byl převezen do Ivanovic na Hané a v 15 hodin pohřben.

V Ivanovicích působil od roku 1874 do roku 1878 jako nadační kaplan, poté jako farář až do roku 1899. Od roku 1899 byl děkanem. Ivanovskou farnost spravoval do konce roku 1907.
P. David Kubíček, emer. děkan v Kroměříži, působil jako zodpovědný redaktor Hlasů Svatohostýnských.

Čestné občanství obdržel 2. srpna 1896 jako místoděkan u příležitosti oslav jeho pětadvacetiletého kněžství.


Index