Msgre. František Hála

Msgre.Fr.Hála Msgre. František Hála se narodil 20. června 1893 v nedalekých Dražovicích v rolnické rodině. Od studentských let byl silně ovlivňován názory svého učitele Dr. Antonína Stavjana, dražovického faráře a poslance vídeňské Říšské rady. Po studiích byl vysvěcen na kněze a od roku 1918 působil jako kaplan v německé obci Pitarné.

P. František Hála působil v našem městě jako duchovní správce v letech 1921–1934 a ve vzpomínkách starších občanů žije jako člověk veselý, vlídný, který se snažil lidem pomáhat, kde mohl. S láskou na něho vzpomínala i moje maminka, která se svojí maminkou k němu chodila uklízet na "kaplanku", kde bydlel. Několikrát jim také pomohl.

Na počátku německé okupace se zapojil do odbojové činnosti v tzv. Politickém ústředí, které bylo ústředním orgánem bývalých demokratických politických stran. V Londýně byl předsedou a pak místopředsedou politického výboru Československé státní rady. Ve třech poválečných vládách zastával Fr. Hála funkci ministra pošt. Po nezdařilém pokusu o útěk byl spolu s Mons. Janem Šrámkem zatčen a internován v církevním ústavu na Moravě. Dne 21. června 1948 byl jako nemocný propuštěn. Uchýlil se do kláštera Bílá Voda u Jeseníka, kde dne 27. srpna 1952 zemřel. Pohřben je v Dražovicích.

V roce 1995 byl náš krajan, čestný občan města Ivanovic na Hané, významný činitel Československé strany lidové, vyznamenán prezidentem republiky in memoriam medailí "Za zásluhy I. stupně".