Antonín Placher

Antonín Placher Antonín Placher se narodil v Ivanovicích 21. prosince 1853. Z obecné školy odešel na studie nejprve do Kroměříže, potom do Brna. Jako podučitel začal svoji učitelskou dráhu v roce 1876 v Komíně u Brna. Jako učitel pokračoval v Pustiměři, 1. 3. 1876-31. 8. 1881 samostatný učitel v Rašově u Tišnova, 1. 9. 1881-31. 7. 1883 učitel v Soběšicích u Brna. Poté do roku 1876 v Královopolských Vážanech u Rousínova. Zde byl roku 1890 jmenován nadučitelem.

Dne 7. března 1896 nastoupil místo řídícího učitele v Ivanovicích. V listopadu 1897 vykonal s vyznamenáním učitelskou zkoušku pro III. odbor a 20. dubna 1898 byl ustanoven ředitelem měšťanské školy chlapecké v Ivanovicích. Roku 1904 mu byla přidělena také správa měšťanské školy dívčí.

Na budování školství v Ivanovicích měl Antonín Placher velký podíl. Byl jedním z těch, kdož se zasadili o zřízení živnostenské školy pokračovací. Jeho přičiněním byla zřízena opatrovna pro děti předškolního věku, aby tím byla odstraněna absence jejich starších sourozenců, kteří je museli doma opatrovat.

Antonín Placher byl též dobrým hudebníkem. Řídil smyčcové kvarteto, které hrávalo na pravidelných učitelských kroužcích, pořádaných v Ivanovicích. 3. února 1900 podal žádost, aby za varhanictví a ředitele kůru byl stanoven plat, nikoliv odměna. Asi mu plně vyhověno nebylo, protože 28. května 1905 se varhanictví vzdal.

Ze všeho nejvíce miloval Placher svůj obor – kreslení. Byl výborným kreslířem a malířem – krajinářem s nespočtem namalovaných obrazů. Pro výuku přírodopisu namaloval celou řadu nástěnných obrazů nejrůznějších živočichů a rostlin. Pro školy sestavil také "Návod volného kreslení ve škole obecné", o němž uspořádal přednášky pro učitele vyškovského i jiných okresů. Po mnoho let byl předsedou Učitelské jednoty "Budeč" a "Včelařského spolku" ve Vyškově. Pro "Ústředí včelařské" v Brně namaloval velké množství medonosných rostlin i mnoho včelínů z širokého okolí Ivanovic.

Za mimořádné celoživotní zásluhy udělil císař Placherovi vysoké vyznamenání – zlatý záslužný kříž. Dne 7. září 1911 za účasti spolků a množství obecenstva mu byl předán okresním hejtmanem JUDr. Wiererem a okresním školním inspektorem Antonínem Kotrlým. Starosta obce Fr. Hanák mu předal diplom o udělení čestného občanství města a předseda "Svatopluku" Holanec diplom čestného člena spolku. Čestným členem ho jmenovala také Vyškovská učitelská jednota "Budeč". I Královopolské Vážany, jeho dřívější působiště, ho jmenovaly svým čestným občanem.

V březnu 1912 se Placher ze zdravotních důvodů (chronická nemoc hlasivek) odstěhoval do Pustiměře a od 2. září rozhodnutím Zemské školní rady č. j. 24210 byl dán na trvalý odpočinek, přičemž obdržel uznání za velmi úspěšné učitelské působení. Dále už se věnoval jen svým dvěma koníčkům – malování a včelaření. V srpnu 1927 se odebral na léčení do brněnské nemocnice, kde téměř uzdraven, náhle 30. září zemřel. Pochován je na ústředním hřbitově v Brně.

Zdroj: Emil Palásek. Ivanovice na Hané. Z historie k současnosti.
Ivanovice na Hané 1998, s. 207-208
František Hladký. Paměti města Ivanovic na Hané.      
Ivanovice na Hané 1929, s. 228-230


index