Ing. Ignác Syrovátka

Ignác Syrovátka Nnarodil se 30. července 1914 v Buchlovicích – 23. června 1998 v Prešově – generálmajor, účastník zahraničního odboje.

Ignác Syrovátka, přáteli nazývaný Nanda, se v roce 1928 přestěhoval s rodiči do Ivanovic na Hané, kde jeho otec provozoval hostinec. Ignác zde dokončil měšťanskou školu a pak nastoupil na dva roky na praxi v zahradnictví u Knappů. Přitom chodil do zahradnické školy v Prostějově. Po vyučení v roce 1932 nastoupil v Mělníku na střední školu zahradnickou, kterou ukončil v červnu 1936 maturitou. V říjnu 1936 narukoval na základní vojenskou službu a byl zařazen do vojenské akademie v Hranicích. Po rozpuštění armády v roce 1939 se zapojil do ilegální organizace Obrana národa. Dne 22. července 1939 překročil hranice a byl zařazen jako dobrovolník do francouzské armády, kdy se zúčastnil bojů na Marně, Seině a Loire. Po kapitulaci Francie se dostal do Anglie, kde prodělal několik školení a parašutistický výcvik a koncem ledna 1944 se přihlásil k převelení do Sovětského svazu. V polovině dubna 1944 byl v Černovicích na Ukrajině zařazen ke 2. československé samostatné paradesantní brigádě a nasazen na frontu. Počátkem září 1944 se zúčastnil Karpatsko-dukelské operace, ale již 19. září 1944 byla druhá československá samostatná paradesantní brigáda stažena z fronty a přesunuta na letiště Tri Duby na pomoc Slovenskému národnímu povstání.

Z války se Ignác Syrovátka vrátil s hodností štábního kapitána. V roce 1945 se v Prešově seznámil se svou budoucí manželkou Magdalenou Biathovou, kterou si ještě v červenci téhož roku vzal. Následně byl povýšen do hodnosti majora a na podzim roku 1946 začal studovat vysokou vojenskou školu v Praze. Studium mu bylo násilně přerušeno příslušníky StB. V roce 1949 byl zatčen a po vykonstruovaném procesu odsouzen nechvalně známým soudcem plk. dr. Karlem Vašem na tři a půl roku do věznice v Plzni na Borech. V roce 1953 byl propuštěn na svobodu, ale zároveň byl zbaven všech vojenských hodností a byl neustále pod dohledem StB. Pracoval jako pomocný dělník v Uh. Hradišti a rok musel bydlet v Buchlovicích, kam se přestěhvala i jeho manželka se synem. Po roce se přestěhovali do Prešova, kde pracoval v projektovém ústavu – realizace parkových úprav.

V roce 1957 začal opět studovat, tentokrát na vysoké škole zemědělské v Lednici, kde byl v červnu 1963 promován inženýrem se specializací na zahradní a parkovou architekturu. Poté pracoval jako zahradní architekt v Prešově až do odchodu do důchodu v roce 1974. Své plné rehabilitace se ing. Ignác Syrovátka dočkal až v roce 1990, kdy mu byla rozkazem tehdejšího ministra národní obrany gen. Miroslava Vacka vrácena všechna vyznamenání. Zároveň mu byla rozkazem 0265 ze dne 18. června 1990 udělena Medaile za Zásluhy o ČSLA-I. stupně. Dne 30. září 1993 ho prezident Václav Havel jmenoval generálmajorem.

Zemřel 23. června 1998 v Prešově a je pochován na hřbitově v Buchlovicích.

Z archivu p. Lubomíra Navrátila se mi podařilo získat fotografii Ignáce Syrovátky, ještě jako štábní kapitán, se starším bratrem Karlem. Odhaduji, že fotografie byla pořízena roku 1945. Negativ nebyl nejlepší kvality.

Zdroj: ŠTOKMAN, Jan. Výročí generála Ignáce Syrovátky.
Buchlovský zpravodaj 7-8/2009, str. 29-31.                  
Dostupný na WWW: Buchlovský zpravodaj 7-8/2009.

MOČR 2013 – 20 let armády České republiky, str. 181

Archiv Lubomír Navrátil: fotografie a audio nahrávka


Index