Ukázka sazby v TeXu

Malá ukázka z mé sazby skript pro vysokou školu pomocí sázecího systému LaTeX. Skripta jsem vysázel ve dvou variantách. Verze pro tisk a druhá verze pro prohlížení na obrazovce s použitím balíčku pdfscreen.sty, který jsem upravil pro naši potřebu.
Na tvorbu grafiky do skript jsem nejdříve použil program Metafont a později jsem přešel na Metapost.

Skripta pro tisk Skripta na prohlížení na obrazovce Skripta pro tisk Skripta na prohlížení na obrazovce
Diferenciální počet funkcí jedné proměnné pro tisk Diferenciální počet funkcí jedné proměnné na prohlížení na obrazovce Opakování středoškolské matematiky pro tisk Opakování středoškolské matematiky na prohlížení na obrazovce
Ukázka se zdrojovým kódem TeXu Popis grafu v programu Metapost Graf inverzní funkce Zápis pro inverzní funkci v programu Metafont
Ukázka se zdrojovým kódem TeXu Zápis pro sinusovky v programu Metapost Na obr. 16b je graf inverzní funkce Zápis pro graf na obr. 16b v programu Metafont

© Antonín Procházka 2008, created with Vim