Lubomír Huf

Lubomír Huf Narodil se 28. října 1927 v Dluhonicích u Přerova, zemřel 30. června 2010 v Ivanovicích na Hané. Pohřben je na hřbitově v Rohatci.
– varhaník v kostele sv. Ondřeje, malíř a hudebník

Lubomír Huf byl vysvěcen na kněze biskupem ThDr. Antonínem Eltschknerem v sobotu 22. prosince 1951 v seminárním kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích.
Mladý kněz Lubomír Huf sloužil v Tismicích, když byl zatčen. Byl odsouzen rozsudkem Krajského soudu v Praze 14. 1. 1955 zn. Sp. 2 T 48/554 ve spojení s rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 1955 pro trestný čin velezrady podle § 78/1,2 tr. zák. k trestu odnětí svobody na 7 let. Rozhodnutím amnestie ze dne 9. 5. 1960 mu byl prominut zbytek trestu odnětí svobody pod podmínkou 10 let. Ze zápisu z výslechu vyplynulo, že byl Lubomír Huf zatčen se svou sestrou. Ta vlastnila vysílačku a zprávy vysílala do zahraničí a byla obviněna ze špionáže. Lubomír Huf byl odsouzen za to, že celou věc nenahlásil na SNB.

Lubomír Huf, bývalý kněz, který měl odebraný státní souhlas, se ke kněžskému povolání již nedostal. Do Ivanovic přišel v roce 1969 a působil zde jako varhaník v kostele sv. Ondřeje až do roku 1992.

Byl vždy aktivním a velmi nadaným člověkem, věnujícím se výtvarnému a hudebnímu umění. Jeho hudební díla byla několikrát uvedena na mezinárodním festivalu Forfest Czech Republic, hudebním festivalu s duchovním zaměřením, který se od roku 1988 každoročně koná v Kroměříži. Spolupracoval s dětským pěveckým sborem Rosnička, jehož sbormistrem byl Mgr. Jaroslav Číhal, který celé dětství a mládí strávil v Ivanovicích na Hané. Právě Rosničce věnoval Vánoční mši pro dětský sbor a varhany, zkomponovanou na text kancionálu. Ukázky této mše mohli slyšet ivanovičtí občané 14. prosince 2002, kdy se v místním Kulturním domě konal předvánoční koncert tohoto dětského sboru z Bruntálu.

Zdroj: Junová, Jindra, Bc. Okresní církevní tajemníci na okrese Český Brod v padesátých
letech 20. století. Omezování katolické církve ve světle církevních pramenů

České Budějovice, 2015. Diplomová práce. Jihočeská univerzita
v Č. Budějovicích, Fakulta teologická, Katedra teologických věd
Vedoucí práce: Prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D

Kadlčák, Miloš et al. Ivanovice na Hané - proměny města.
[Ivanovice na Hané]: [Městský úřad Ivanovice na Hané],
© 2009. 263 stran. ISBN 978-80-260-9437-1, s. 197


Index