Sladovna

V listině velkopřevora Jana z Švamberka z r. 1480 se mluví o panském i obecním šenku a o sladovně. To znamená, že v té době byl v Ivanovicích kromě sladovny i pivovar. Pivo se zde vařilo do roku 1866.

V roce 1871 nájemci vyškovského pivovaru Gabriel Milchspeiser a Eduard Katscher založili sladovnu pod firmou "Milchspeiser a Katscher", vyškovsko-ivanovické sladovny v Ivanovicích na Hané. První kampaň začala roku 1876. Nejprve byl zřízen jen jeden hvozd (hvozd je místo, kde se vyklíčený slad suší) o výměře 36 m2 a k tomu příslušné humno (místo, kde ječmen klíčí). Při dobrém odbytu sladu se sladovna rozrůstala, až v r. 1896 měla šest hvozdů (plocha 880 m2) s potřebnými humny (plocha 15 000 m2).

Tato sladovna dodávala slad nejen domácím pivovarům, ale vyvážela je do všech evropských států, Severní a Jižní Ameriky, Asie, Austrálie i Japonska. Všechny zásilky byly označeny ochrannou firemní značkou: hanačkou v kroji s nápisem HANAMALT podle návrhu akademického malíře Petra Pištělky (14. 7. 1887-22. 7. 1963) ze Švábenic. Sladovna po 126 letech své existence s platností od 1. ledna 1998 skončila s výrobou. Humnový způsob sladování je v současné době již překonán produktivnějším mechanizovaným způsobem. Nová velkokapacitní Moravská sladovna Kroměříž, jedna z nejmodernějších v Evropě, vyrobí 80 000 tun sladu s 35 zaměstnanci, zatímco ivanovická vyrobila jen 15 000 tun s 65 zaměstnanci.


Index