Antonín Wiedermann

Antonín Wiedermann

Antonín Wiedermann se narodil 8. června 1834 v Dolním Štěpánově. Zemřel 27. července 1914 v Újezdu u Sokolnic.
Nadučitel v Ivanovicích na Hané, sbormistr, skladatel.

Antonín Wiedermann nebyl sice ivanovickým rodákem, ale jeho dlouholeté působení v Ivanovicích jej řadí mezi významné občany, kteří se do historie Ivanovic zapsali natrvalo.
Nadučitel Antonín Wiedermann je otec varhanního virtuosa profesora Bedřicha Antonína Wiedermanna, který se narodil v Ivanovicích 10. listopadu 1883.

Pocházel ze staré a nadané učitelské rodiny z Nákla u Olomouce, kde byl řídícím učitelem nejprve jeho otec, po něm pak jeho starší bratr Osvald, zanícený hudebník. Vystudoval učitelský ústav v Olomouci, poté od r. 1853 podučitel Kostelec na Hané, 1854 Dědice, Hodonín, 1865 učitel Luleč, 1869-1895 Ivanovice na Hané. Za působení v Lulči se v roce 1867 oženil. Používal pseudonym A. W. Oskavský (podle říčky Oskavy v jeho rodišti).

Jeho učitelská dráha je bytostně spojena s hudbou, jak ostatně u kantora tehdejší doby ani nemohlo být jinak. Antonín Wiedermann byl všestranným hudebníkem a horlivým organizátorem hudebního života. Za svého působení v Lulči byl v roce 1865 spoluzakladatelem čtenářsko-pěveckého spolku "Libuša" a stal se jeho sbormistrem. V Ivanovicích obnovil sborový zpěv v čtenářsko-pěveckém spolku "Veleslavín", ochotníkům nacvičoval a řídil hudbu i zpěv. V kostele na kůru prý hrával na varhany i ty nejtěžší církevní skladby. Za svého působení v Ivanovicích vycvičil řadu velmi dobrých houslistů. V listopadu roku 1895 jako správce školy v. v. se přestěhoval do Prahy k synům, kteří zde studovali. Po smrti manželky roku 1900 se v roce 1902 přestěhoval do Kroměříže, odtud roku 1909 do Újezdu u Sokolnic, kde tehdy oba jeho synové působili (Vojtěch a MUDr. Bohuslav). Tam 27. července 1914 zemřel a je pochován v Lulči.

Zdroj: Palásek, Emil. Ivanovice na Hané. Z historie k současnosti.
Ivanovice na Hané 1998, s. 202-203

Hlaváček, Petr. Hudba v moravských spolcích do roku 1918
http://spolky.petr-hlavacek.cz/


index