Bedřich Antonín Wiedermann

Bedřich Wiedermann

Profesor Bedřich Antonín Wiedermann se narodil v Ivanovicích 10. listopadu 1883 jako nejmladší syn nadučitele Antonína Wiedermanna. Studoval na Jiráskově gymnasiu v Praze, kde roku 1903 vykonal maturitu. Pak studoval v olomouckém semináři theologii (7 semestrů). Jako theolog zastupoval často Josefa Nešveru na dómě v Olomouci jako dirigent a Petzolda jako varhaník. V té době již hodně hrál na varhany a komponoval. Na základě velmi příznivých kritik vystoupil ze semináře.

Od 1. února 1908 do konce školního roku 1909 studoval na konservatoři varhany a komposiční školu. Varhanní oddělení pražské konzervatoře absolvoval u Josefa Kličky (1855–1937) a kompozici u profesora Vítězslava Nováka (1870–1949). Od 1. dubna 1910 do 30. ledna 1911 byl varhaníkem na dómě v Brně; od 1. února 1911 do roku 1917 byl varhaníkem v Emauzích v Praze. V té době vyvinul bohatou koncertní činnost v emauzském chrámu. Potom odešel na místo ředitele kůru v novorománské bazilice sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně (1917), kde setrval dva roky. Současně začínal působit jako pomocný učitel a necelý rok po vzniku naší samostatné republiky byl jmenován profesorem na pražské konzervatoři.

Od roku 1917 působil jako profesor varhanové hry na pražské konservatoři. Měsíčně pořádal populární varhanové koncerty pod protektorátem obce pražské, čímž seznamoval obecenstvo s varhanovou literaturou všech dob a národů.

Ve dvacátých a třicátých letech podnikl turné po Americe, konal koncerty v Anglii, Švédsku a Německu. Kritiky jeho koncertů vyznívaly vesměs skvěle a řadily ho k prvním umělcům toho druhu. Populární a stále vyprodaná byla jeho pravidelná matiné ve Smetanově síni, nezapomenutelné byly koncerty v řadě pražských a mimopražských kostelů, v koncertních sálech a rozhlase. Za spoluúčasti s dalšími hudebníky a zpěváky (např. i s Emou Destinovou) si kladl za cíl zpřístupnit a popularizovat hudbu pro nejširší vrstvy posluchačů.

Profesor Bedřich Wiedermann přes bohatou činnost pedagogickou a koncertní byl činný i jako hudební skladatel. Složil četné skladby komorní, klavírní, písně, varhanní skladby církevní, mužské a smíšené sbory, dva žalmy s doprovodem orchestru atd. Mezi jeho 340 skladbami vyniká 85 kompozic pro varhany. Mezi nejznámější skladby se řadí velkolepá Tocata a fuga f moll, která je považována za charakteristickou autorovu skladbu. Dodnes patří mezi nejhranější a nejvydávanější. Mezi další, stále hrané skladby patří např. Scherco, Nocturno, Ispetuoso, Míťova ukolébavka, Vánoční elegie, Tocata diatonica, Pastorale dorico atd.

Bedřich Antonín Wiedermann zemřel 5. listopadu 1951. Jeho tělesné pozůstatky jsou uloženy mezi velikány české kultury, vědy a politiky na vyšehradském hřbitově.


index