Zámek

zamek Ivanovický zámek ve své nynější podobě (dvoupatrový, o čtyřech křídlech), byl postaven roku 1608. Před tím na tomto místě stála jednopatrová budova, vodní tvrz. Přes hluboké, vodou naplněné příkopy vedl padací most. Voda pro příkopy tvrze se brala z potoka, který byl vytvořen z řeky Hané.

V roce 1596 se stal majitelem ivanovického panství Jan Bukuvka z Bukuvky, který jej odkoupil od Kristiny z Regendorfu, vdovy po Hynkovi z Vrbna. Rod Bukuvků pocházel ze stejnojmenné vesnice na Pardubicku. V erbu měl stříbrné buvolí rohy v červeném poli.

Za dvanáct let svého panství, (v roce 1608) shromáždil tolik prostředků, že přestavěl původní stavení na dvoupatrový zámek se čtyřmi křídly. Nádherné arkády ve vnitřním nádvoří, vybudované v pozdně renezančním slohu, svědčí o vytříbeném vkusu a především o mistrovském umění tehdejších stavitelů. Těmi byli Antonín Lorenz Paris, zednický mistr z Brna a Jan Foncun, kamenický mistr z Boskovic.

Roku 1643 obléhalo zámek švédské vojsko pod velením Torstenstona, ale po dvou marných útocích odtáhlo. Městečko ovšem vyplenilo. Jejich válečnou činnost připomíná dodnes kamenná dělová koule, která je zazděná na jižním konci západního křídla. Náspy byly zarovnány a příkopy zaházeny v letech 1833 - 1837. Potok byl zrušen až v druhé polovině 20. století.

V roce 1840, kdy byl majitelem panství rakouský arcivévoda princ Ferdinand Josef d' Este, založil kolem zámku park o rozloze asi jednoho hektaru. V parku se nacházely vzácné dřeviny jako černé borovice, zerav obrovský, jerlín, beztrnný dřezovec, nahovětvec, dřín, z keřů vistárie, pustoryl panenský aj. Dnes jsou už z velké části vykácené.

Zámecká věž je umístěna ve východní části budovy. Nestojí uprostřed zámeckého křídla a z toho lze usuzovat, že byla přistavena asi později. Z nápisu J.S.G.V.R. 1711 (Johann Sigmund Graf von Rottál. Anno 1711) vyrytém na věžové korouhvičce se dá soudit, že hrabě Jan Zikmund z Rottálu roku 1711 k zámku přistavěl věž.

V r. 1921 byl v areálu zámku zřízen ústav pro výrobu sér pro zvířata. Obdobnou výrobou se zde do současnosti zabývá Bioveta, a.s.

Zdroj: Fr. Hladký "Paměti města Ivanovic na Hané" (1929)
Emil Palásek "Ivanovice na Hané - Z historie k současnosti"


index