Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Čas:

Socha sv. Jana Nepomuckého Barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého z r. 1749 na členěném podstavci ve čtvercové balustrádové ohrádce. Podstavec je z bočních stran zdoben volutovými křídly. Na soklu je umístěn vysoký plintus, na kterém je postava sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti.
Kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek.

Na zadní straně podstavce je chronogram. Latinský text na chronogramu:
HOC OPUS / PRO IN SIGNI HONORE / ET PIETATE SANCTI / IOANNIS NEPOMUCENI / EREXIT / IOANNES WISLAUZIL / INCOLA LOCI / 1749
Graficky zvýrazněná písmena, větším typem, odpovídají římským číslicím a jejich součet udává letopočet vzniku sousoší sv. Jana Nepomuckého. Tedy:
100+5+1+1+1+1+100+1+1+1+1000+5+100+1+10+1+1+5+5+1+50+5+1+50+1+100+50+50+100+1=1749

Po přeložení latinského textu:
TATO PRÁCE / NA ZNAMENÍ CTI / A ZBOŽNOSTI SVĚTCE / JANA NEPOMUCKÉHO / POSTAVENO / JANEM VYSLOUŽILEM / OBYVATELEM V MÍSTĚ / 1749

Našel jsem starou pohlednici, na které je pět fotografií. Na jedné z nich je zachyceno sousoší sv. Jana Nepomuckého se zámkem. Podle vzhledu zámku usuzuji, že tento snímek byl pořízen nejpozději v roce 1900, protože současnou podobu dostal zámek v roce 1900 při rekonstrukci. Na pohlednici vidíme, že socha sv. Jana Nepomuckého je nabarvená a na přední straně soklu je zavěšen kamenný štít. Také na fotografii návsi, kterou pořídil tatínek asi v roce 1958, je možné rozeznat, že po stranách sv. Jana Nepomuckého sedí andílci. Zde je zvětšenina z fotografie návsi. Kdy se andílci ztratili a kam odletěli mi není známo. Také je vidět, že socha sv. Jana Nepomuckého měla barevnou úpravu (polychromie). Prozatím jsem nenašel fotografii z přední strany, kde by byli andílci lépe vidět a jak vypadali. Na čelní stěně podstavce byl zavěšen kamenný oválný štít s výjevem shození světce z Karlova mostu do Vltavy. Nyní jsou tam jen háky.
V roce 2022 se mi konečně podařilo najít fotografii sousoší sv. Jana Nepomuckého z čelní strany. Odhaduji, že byla pořízena roku 1950, později už ne.

Svatý Jan Nepomucký (Jan či Johánek z Pomuka) se narodil mezi lety 1340 a 1350 v Pomuku, dnešní Nepomuk. Úmrtí 20. 3. 1393 v Praze. Pohřbený je v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Svatořečen byl 19. března 1729 papežem Benediktem XIII .
Sv. Jan Nepomucký je patronem Česka, Bavorska, loďařů, vorařů, mlynářů, duchovních, cti a zpovědního tajemství. Jan Nepomucký má po světě zhruba 66 tisíc fiktivních vyobrazení. Zde je prý skutečná podoba sv. Jana Nepomuckého.
Atributy: pět hvězd kolem hlavy, kříž v ruce, prst přes ústa, palma, kotva, kříž, most, ryba, řeka.
Jeho svátek se slaví 16. května díky nepřesně uvedenému datu úmrtí v kronice Václava Hájka z Libočan, který mylně uvedl i místo narození jako Nepomuk.