Divadlo

Čas:

Divadelni kronika V divadelní kronice je výtah z místní kroniky, a píše se: Nejstarším spolkem ve Chvalkovicích jest Čtenářsko-pěvecký spolek Vlastimír založený roku 1866. Spojuje v sobě odbory: čtenářský, pěvecký, hudební, divadelní a hospodářský.
První zmínka o sehrání divadelní hry ve Chvalkovicích je dle záznamů místní kroniky teprve při oslavě pátého výročí národní samostatnosti, t.j. dne 28. října 1923. Sehráli ji členové tělovýchovné jednoty Sokol, hra měla název Zvony. Dramatický odbor Sokola přešel v roce 1953 do Osvětové besedy, která byla ustavena za pomoci MNV a hned v březnu uvádí pohádku Radúz a Mahulena od J. Zeyera.
Bohužel činnost ochotnického divadla od roku 1964 slábla a poslední sezona byla v roce 1974.
Můj bratranec Vladimír Procházka z Přerova si půjčil kroniku od p. Drahoše Baláše, aby kroniku oskenoval. Jenže jeho domácí multifunkční zařízení neumožňovalo slušnější oskenování a proto kroniku ofotografoval. Kdo by měl zájem podívat se na divadelní kroniku, kterou pečlivě vedl p. Vojtěch Baláš st., režisér, scénograf, herec a kronikář, tak se může podívat zde⇗.