Socha sv. Jana Nepomuckého

Čas:

Socha sv. Jana Nepomuckého Barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého z r. 1749 ve čtvercové balustrádové ohrádce.
Kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek.

Svatý Jan Nepomucký (Johan z Pomuku) se narodil mezi lety 1340 a 1350 v Pomuku, dnešní Nepomuk. Úmrtí 20. 3. 1393 v Praze. Pohřbený je v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
Sv. Jan Nepomucký je patronem Česka, Bavorska, loďařů, vorařů, mlynářů, duchovních, cti a zpovědního tajemství.
Atributy: pět hvězd kolem hlavy, kříž v ruce, prst přes ústa, palma, kotva, kříž, most, ryba, řeka.
Jeho svátek se slaví 16. května díky nepřesně uvedenému datu úmrtí v kronice Václava Hájka z Libočan, který mylně uvedl i místo narození jako Nepomuk.