Hřbitov

Čas:

Hřbitov Hřbitov - brána V matrice úmrtní roku 1660 je poznačeno při každém úmrtí z Chvalkovic, že zemřelý je pochován na krchově v Ivanovicích, čímž se rozumí starý hřbitov u kostela. Od roku 1662 je znamenáno někdy: "jest pochován na krchově ve městečku" (t. j. u kostela), jindy "jest pochován na novém krchově Za branou". Fotografie nového hřbitova Za branou v Ivanovicích na Hané. Od roku 1663 se na starém hřbitově u kostela už nepochovávalo. Na ukázku výpis z matriky zemřelých z roku 1660 pro Chvalkovice, kde je napsáno: "Pochováno jest v městečku v Ivanovicích". A další ukázka z matriky zemřelých z roku 1663, kde je zápis: "Pochováno jest Na novém Krchově v Ivanovicích".
Chvalkovičtí pochovávali na hřbitově v Ivanovicích do roku 1861 a přispívali také na opravu hřbitova ivanovického.

V roce 2020 byla opravena kovová brána a na podzim roku 2021 začala oprava hřbitovní zdi a márnice. Rekonstrukce byla dokončena v srpnu 2022.

Lípa na hřbitově byla díky paní Adamcové přihlášena osadním výborem do soutěže Strom roku 2022. Lípa srdčitá se z 55 přihlášených stromů dostala mezi 12 finalistů. Ve finále skončila na 4. místě s počtem 700 hlasů. Na třetí místo jí scházelo 113 hlasů. Zde jsou výsledky 21. ročníku ankety Strom roku.

Paní Adamcová s dcerou a za pomoci osadního výboru, zjištěných informací z kroniky a žijících pamětníků Chvalkovic na Hané napsala Příběh stromu.