Hřbitov

Čas:

Kostel Kostel V matrice úmrtní roku 1660 je poznačeno při každém úmrtí z Chvalkovic, že zemřelý je pochován na krchově v Ivanovicích, čímž se rozumí starý hřbitov u kostela. Od roku 1662 je znamenáno někdy: "jest pochován na krchově ve městečku" (t. j. u kostela), jindy "jest pochován na novém krchově Za branou". Od roku 1663 se na starém hřbitově u kostela už nepochovávalo. Chvalkovičtí pochovávali na hřbitově v Ivanovicích do roku 1861 a přispívali také na opravu hřbitova ivanovického.