Kostel sv. Ferdinanda

Čas:

Kostel sv. Ferdinanda Kostel dal postavit Ferdinand Karel Josef Rakouský-Este (25. dubna 1781, Milán – 5. listopadu 1850, Ebenzweier, Horní Rakousy), rakouský arcivévoda, princ modenský a polní maršál z vedlejší habsbursko-lotrinské linie Rakouských d'Este. Byl třetím synem arcivévody Ferdinanda Karla Antonína, syna královny Marie Terezie a Marie Beatrice d'Este, dcery modenského vévody Ercola III.
Polní maršál Ferdinand Karel Josef Rakouský-Este - portrét od Josefa Kriehubera.

O princi Ferdinandovi se povídá, že když byl místodržitelem v Haliči, podporoval snahy sedláků proti polské šlechtě. Když pak vybouření sedláci zabili několik šlechticů a byli za to odsouzeni na trest smrti, umínil si princ Ferdinand, že za pokání vystaví nový kostel v Hošticích. Roku 1847 se princ zúčastnil honu v Hošticích a zde se mu stala nepříjemná příhoda. Nějaký sedlák ho urazil když mu řekl: "Já chlap, ty chlap; ty sedlák jako já, jenže máš víc pole než já!". Proto princ zanevřel na Hoštice a upustil od záměru postavit v Hošticích kostel. Když se pak mluvilo o tom, že bude zrušena robota, domluvili se ivanovičtí poddaní, že od 1. července 1848 na robotu nepůjdou. A nešli. V této nesnázi pomohli princi Ferdinandovi poddaní z Chvalkovic. Vykonali nejen povinnou robotu v Mořicích, ale i tu nepovinnou v Ivanovicích. Za to slíbil princ Ferdinand chvalkovickým, že jim postaví kostel a to také splnil. Základní kámen kostela byl položen 17. května 1848, ale konce stavby se nedočkal, protože roku 1850 zemřel.
Po dostavění se rozhodovalo, komu kostel zasvětit. Jednímm z prvních návrhů bylo zasvětit kostel sv. Josefu, tak jak byla původní kaple. Nakonec byl kostel zasvěcen sv. Ferdinandovi, jako vděk mecenáši Ferdinandu Rakouském-Este.

Na tom místě, kde nyní stojí kostel sv. Ferdinanda, stála v letech 1700–1849 kaple sv. Josefa. V ní se konaly čtyřikrát do roka bohoslužby. Když byl v r. 1850 postaven nynější kostel, konaly se v něm bohoslužby opět jen čtyřikrát do roka a to:

  1. v den sv. Josefa, 19. března,
  2. v úterý křížových dnů (před nanebevstoupením Páně),
  3. v den sv. Víta, 15. června,
  4. v oktávě posvěcení chrámu Páně, později sv. Ferdinanda.
Roku 1864 byla ve Chvalkovicích zřízena samostatná fara a prvním farářem chvalkovským byl ivanovický kaplan P. Michal Okáč. Od roku 1786 do roku 1868 byly v Ivanovicích vedeny pro Chvalkovice zvláštní matriky, které pak byly předány farnímu úřadu ve Chvalkovicích.

Můžete si prohlédnout jak vypadal původní kostel a další fotografie kostela a interiéru.