Emil rytíř Wychodil de Hannaburg

Čas:

Emil Wychodil de Hannaburg, rytíř mnoha řádů, statkář, čestný občan mnoha obcí a spolků se narodil 28. 2. 1864 v Sibiu v rumunské Transylvánii, kde jeho otec Jiří Wychodil právě vykonával službu vojenského lékaře. Dr. Jiří Wychodil, vrchní štábní lékař I. třídy, pocházel z Třebčína u Prostějova. V roce 1884 byl povýšen do rytířského stavu s predikátem „z Hannaburgu“. Rodiče Emila, Jiří rytíř Wychodil de Hannaburg (11. 4. 1828-16. 11. 1905), matka Emilie z rodu Kalbinger (26. 6. 1835-25. 4. 1904). Emil chodil do české obecné školy v Kroměříži, potom navštěvoval gymnázia ve Vídni a Salzburgu a absolvoval studium práv na univerzitě ve Vídni. Po absolvování studia práv vstoupil v roce 1880 do státní služby na Moravském místodržitelství v Brně. Od 23. 9. 1893 se stal správcem Okresního hejtmanství v Hranicích. Rodina Wychodilova využívala zámek jako odpočinkové relaxační sídlo, kam zajížděli ze svých působišť v Olomouci, Brna, Hranic i Nového Jičína.

Po smrti svého otce nechal Emil Wychodil instalovat na věž kostela sv. Ferdinanda krásné hodiny, které však byly poškozeny v průběhu I. světové války při rekvizici zvonů. Nedostatek barevných kovů za první světové války vedl k rekvizici zvonů – zvonovina obsahuje 78 % mědi a 22 % cínu. První kolo rekvizic bylo zahájeno 8. srpna 1916.
Později byly věžní hodiny nahrazeny novými.

Papež Pius X. udělil dne 13. 8. 1913 Emilu rytíři Wychodilovi de Hannaburg Řád svatého Silvestra.
Řád svatého Silvestra (latinsky Ordo Sanctus Silvestri Papae) je papežské vyznamenání za zásluhy o Svatý stolec, určené laikům a to jak katolíkům, tak i pravoslavným, protestantům a dokonce i muslimům a židům. V hierarchii papežských řádů je nejnižší.

Jednalo se o neobyčejně pilného a svědomitého okresního hejtmana, který nemiloval lež a žádal po úřednictvu též pilnost, dochvilnost a poctivé jednání. V roce 1916 byl povýšen na místodržitelského radu. V průběhu I. světové války zachránil za svého působení v Hranicích, mnohé učitele i hranické občany před důsledky udání, mnohé učitelky mohly zůstat na svých místech a mohly děti i nadále vyučovat. Realisticky smýšlející hejtman prokázal v rozhodujících chvílích vlastenectví a umožnil nerušené fungování Národního výboru v Hranicích v rozhodujících dnech roku 1918. Nereagoval na výzvy z Nového Jičína k připojení politického okresu Hranice k Sudetenlandu. Místodržitelský rada, jako okresní hejtman, bez váhání sdělil, že složí slib nové vládě a toto dodržel. Dlouholetý hranický okresní hejtman Emil Wychodil byl 2. listopadu 1918 jmenován do stejné funkce v Novém Jičíně, kde působil až do října roku 1921, kdy odešel jako ministerský rada do penze.

Vrátil se na chvalkovský zámek, kde působil na statku s výměrou 148 ha polí jako statkář, kontur a čestný občan mnoha obcí a spolků. Byl rytířem mnoha řádů. Tento český vlastenec zemřel ve věku 64 let dne 16. 11. 1928 v nemocnici u svaté Anny v Brně po operaci a je pochován se svými rodiči v rodinné hrobce na hřbitově ve Chvalkovicích na Hané.